Modellflygklubben bildades 1978.

Några intresserade modellflygare annonserade att de tänkte starta en modellflygklubb och hälsade andra intresserade välkomna.
Vid denna tid expanderade Håbo Kommun kraftigt med tyngdpunkt på tätorten Bålsta från att ha varit en liten ort på Uppländska landsbygden till ett förortssamhälle runt Stockholm. Europaväg 18 mot Oslo (gamla riksväg 12) gick rätt igenom samhället på den tiden. Numer rinner trafiken längs motorvägen igenom grusåsen så genomfartstrafiken är ett minne blott tack och lov. Bålsta järnvägsstation vid gamla centrum har varit nedlagd i många år, men tågtrafiken har återuppstått vid nya centrum där även pendeltåget har sin slutstation. Samhället har begåvats med ett antal rondeller, vinkargubben står inte längre på post vid Övergrans kyrka, Kalmarsands camping har bebyggts, huspriserna har rusat i höjden så flera av oss har med tiden blivit miljonärer. Fast bara på deklarationsblanketten angry
 
Bland dessa 70-talsinflyttare fanns en grupp som redan bildat en radioflygklubb vid namn LUCIFER Medlemmarna i denna klubb hade tidigare flugit på Järvafältet.
Denna klubb ville nu förena sig med den blivande klubben i Bålsta och därför blev klubbens namn Bålsta Modellflygklubb LUCIFER.
 
Flytten till Bålsta innebar länsbyte från Stockholms till Uppsala län, men registeringsnumret hos SMFF ändrades inte utan är fortfarande B291 enligt SMFF's gamla registrering. Nuvarande registerhållning ligger sedan 2006 under Flygsportförbundet. Huruvida det gamla klubbnumret fortfarande är aktuellt vet vi ej. Dock existerar det fortfarande på webben i många sammanhang.
Vid starten fanns inget fält varför medlemmarna flög i en hästhage vid Kalmar kyrka.
 
Efter en tid lyckades klubben få arrendera ett fält utefter vägen till Krägga.
Tyvärr blev inte glädjen långvarig, ty efter klagomål från grannar förlorade klubben arrendet.
Mycket sökande inleddes för att hitta ett nytt fält och klubben fick via kontakter med Domänverket löfte om att få bygga ett fält på Rölundaåsen. Under våren 1981 iordningställdes detta fält med mycken möda. Det blivande fältet låg mitt på ett kalhygge. Fullt med stenar och stubbar. Dessutom lutade marken ganska kraftigt. Marken rensades från stenar och stubbar och jämnades till. Därefter fraktade vi dit massor med matjord som besåddes med gräs.
Glädjen blev inte långvarig här heller. Den enda grannen inom hörhåll (avstånd minst 1 km) hade bestämt sig för att vi skulle därifrån. Och så blev det. Det var då vi började förstå vad visuellt buller var för något. Dvs. det syns att det stör.
 
Sökandet efter ett fält fick börja igen. Denna gång hittade klubben en markbit vid Gladåker utefter vägen till Sätterviks hage.
Det här fältet var lite lättare att iordningställa eftersom det låg på åkermark. Men vi hade ändå ett hårt arbete med att rensa bort sten. Den del som iordningställdes vid starten var inte så stor. Senare har fältet utökats i ett par omgångar.
 
Vid årsmötet 1993 beslutades att ändra klubbens namn till Bålsta MFK BusyBee. Övriga namnförslag var Humlan.
 
Våren 2001 klipptes hela fältet upp så det gick att starta i alla riktningar och klubbhuset fick en rejäl ansiktslyftning, men i september blev vi åter uppsagda. Markägarbyte och det skulle bli hästhage av fältet. Den officiella förklaringen var att hästarna skulle skrämmas av våra aktiviteter.
 
 
Närmaste modellflygfält är:
  • Kungsängens MFK som håller hus bakom COOP’s stora förråd mellan Bro och Kungsängen.
  • Västerut finns Enköpings MFK vars fält finns vid Långtora en bit norrut från stan.
  • I närheten finns också 4-Fun’s fält Härkeberga Flygplats för den som vill flyga helikopter. Som bonus har man Hiroboagenturens hela reservdelsförråd på samma gård.
  • Norrut finns Sigtuna MFK vid golfklubben väster om Sigtuna, alternativt RFK Fyris vid Linnes Hammarby.
  • Slutligen finns Järfälla MFK som har sitt fält vid Frölunda Gård i Kungsängen.
  • Söderut spärras vägen av Mälarens vidsträckta vattenyta. Men den som vill köra modellbåt har hur mycket yta som helst att roa sig med. Enda problemet är att Norra Björkfjärden kan vara ett av de tuffaste vatten som finns för en småbåtsägare.
 
Sista dag för flygning på Gladåkersfältet var den 13’e mars 2002.
Under år 2001 och genom stort tillmötesgående från Bålsta Kabel-TV hamnade vi på webben. BKTV tilldelade oss också en egen domänadress @busybee.balsta.tv vilken vi numera använder som backupserver under adress http://www.busybee.balsta.tv/
 
Vid årsmötet i december 2001 visades ett antal förslag på lokaler för ett nytt fält. De som ligger mest ostört till är tyvärr oftast också de som ligger längst bort. Klart attraktivast var om det skulle gå att ordna något i grusgropen (Dragets industriområde i själva Bålsta tätort).
 
Hösten 2002 gick det äntligen i lås tack vare Björn Berg och vi har fått ett nytt fält Norrboda alldeles intill riksväg 269 strax norr om E18. Läget är bra, vilket innebär att vi har solen i ryggen när vi flyger och stora fria ytor att flyga på. 
Marken arrenderar vi av Norrboda Gård, dvs. Krister Sjögård och hans far. 
Mindre bra av att fältet är så lätt att komma till (och från), är att vi fått påhälsning av mindre nogräknade typer som har lite annan syn på vems prylarna var som förvarades på fältet. Efter denna läxa finns inte längre något av värde där och containern står numera låst med ett symboliskt hänglås för att slippa att få dörrarna ytterligare sönderbrutna.
 
Lagom till årsskiftet 2005/2006 inordnades Modellflygförbundet under Flygsportförbundet som är en underavdelning till Svensk Idrott och då åkte SMFF med i köpet. Det innebär att vi nu har en hemsida även där, nämligen Bålsta MFK - Flygsport som vi officiellt kallas. Där finns dock endast vårt medlemsregister samt adress och telefon till ordföranden. Inget annat. Den fulla kontaktinformationen finns på vår egen server.
 
Vårt arrende förnyas på 1-årsbasis så vi investerar inte i någon fast egendom förutom det som behövs för att hålla fältet flygbart. Kort arrendetid innebär också att vi inte kan påräkna något driftsstöd från dessa organisationer, utan vi måste lita till medlemsintäkter plus frivilliga bidrag i form av bensin till klipparen etc.
 
Under april 2006 registerades vårt nya domännamn busybeemfk.se och hemsidan flyttades från Bålsta Kabel-TV till en server som drevs av Stefan Jonsson genom stort tillmötesgående av Winassist System. Därigenom kunde vi ta ut svängarna lite mer än tidigare då den förutvarande hemsidan har tillåtits svälla utöver tillåtna gränser för ett privatabonnemang med Bålsta Kabel-TV’s goda minne. Den nya Internetadressen är http://www.busybeemfk.se/ 
 
Under våren 2013 tar Stefan en timeout från flygandet och hemsidan flyttas därför från Winassts server till ett nytt webhotell och får samtidigt en total ombyggnad samt byte av forum. I samband med bytet tar Mattias Canberger över jobbet som Webmaster
 
Inför 2008 kom en föryngring av styrelsen som mer speglar den pågående trenden inom modellflyget, nämligen ARF, el och helikopter. Balsabyggandet samlar numera endast ett fåtal entusiaster. Kjell Bäckström som dragit det tunga lasset som ordförande i många år tyckte det var dags att med all rätt dra sig tillbaka och låta sig efterträdas av en yngre förmåga i form av Anders Rothman
2009 lämnade även Bengt Lindström efter många år förtroendeposten som kassör och därmed blev styrelsen ånyo föryngrad. Av de ursprungliga är endast Björn Berg och Bjarne Hedlund kvar. Ordförande för 2009 blev Magnus Bowall som ersattes av Bo Nilsson 2010. En välkänd profil i segelflygkretsar. Bosse har bland annat varit chefssegelflyglärare i Eskilstuna Flygklubb.
 

Under 2017 togs ledarskapet över av Markus Berg och i början av 2018 tog Micke Wahlqvist över webmastersysslan.

Säsongen 2018 inleddes med något som många efterlängtat, nämligen att vi äntligen fick el till fältet efter vi lerat ner oss ordentligt under oktober året innan.