Fältet är beläget i Bro, snett mittemot Ragns Sells, Högbytorp, utmed väg 269.
Läget är bra, vilket innebär att vi har solen i ryggen när vi flyger och stora fria ytor att flyga på. 

 

Marken arrenderar vi av Norrboda Gård.
 
Vi har två stycken banor, en i nord/sydlig riktning och en i väst/östlig riktning.
 

Hitta hit

Avfart 148 från E18. Följ väg 269 ca 1 km och sväng in vid den vita bommen på höger sida.

GPS-kordinaterna är 59° 32.24’N, 017° 38.07’E 
och enligt Lantmätarkarteringens RT90-system X=6603697, Y=1603529
 

Fältregler för BusyBee's flygplats Norrboda gäller from 2021-01-01

Gästflygare är alltid välkomna när vi finns på plats, men vi vill att våra fältregler efterlevs. Speciellt på
grund av försäkringsfrågan. Klubben har ingen möjlighet att ta på sig något ansvar för eventuella
anspråk som skulle kunna ställas. Närheten till ett aktivt lantbruk med hästhagar samt att riksväg 269
gränsar till flygfältet utgör en potentiell risk för stora ersättningskrav ifall något skulle hända.
Vi har för närvarande inga krav på flygcertifikat. Men fr.o.m. 2021 måste allt som flyger vara uppmärkt
med Transportstyrelsens Operatörs-ID. I övrigt duger det med sunt förnuft. Skulle det visa sig att någon
utgör en fara för sig själv eller omgivningen förbehåller vi oss rätten att belägga denne med flygförbud.
Norrboda ligger utanför Luftfartsverkets kontrollzoner varför inga speciella förhållningsregler gäller
förutom att maximal flyghöjd tills vidare är 120 meter. Depåområdet är kameraövervakat. • Alla är välkomna att besöka oss.
 
 • Tänk på att modellflygplan, drönare och helikoptrar inte är leksaker utan kan vara rent livsfarliga.
 • Om du har hund eller annat sällskapsdjur med dig måste den vara kopplad när andra personer är
   närvarande. Både för dess egen skull och för allas säkerhet.
 • Varje pilot måste ha en försäkring som håller klubben skadefri i händelse av olycka. En enklare
    förbandslåda finns i frekvensskåpet.
 • Samtliga flygfarkoster måste vara försedda med ett giltigt Operatörs-ID utfärdat av Transportstyrelsen
    samt ägarens namn och telefonnummer. ”Modellhittare” rekommenderas.
 • Respektera flygområdet. Undvik att flyga i närheten av Norrboda Gård.
 • Förbjudet att flyga över eller i närheten av hästar. Norrboda Gård vill inte ha klagomål från ägarna.
 • Max flyghöjd 120 meter. Max modellvikt 7 kg. Fältregler finns uppsatta på anslagstavlan.
 • Absolut förbjudet flygområde är över riksvägen, återvinningsanläggningen och över depån.
 • Flygfarkoster med äldre R/C-anläggningar måste använda frekvensklämmor (finns i frekvensskåpet).
   Ingen annan än innehavaren av frekvensklämman får aktivera en sån sändare.
 • Piloten bör stå i pilotruta och flygning sker enskilt om inte piloterna kommit överens om samflygning.
 • Gästflygare är välkomna. Det är parkeringsförbud på riksväg 269 så det går endast att ställa fordon
    inne på området. Det är lämpligt att ta reda på om någon av klubbmedlemmarna kommer att vara på  
    plats då bommen i normala fall är låst. Läs på hemsidan www.busybeemfk.se eller använd kameran
 • Ta hänsyn till att parkeringen tidvis är oanvändbar pga. markförhållanden. Kör inte längre in än
    nödvändigt och lås bommen när ni åker såvida inte någon annan är kvar.
 • Hastiheten på väg 269 utanför vår infart är sänkt till 60 km/tim. Trafikkamera är uppsatt.
 • Bilkörning på banorna förbjudet. Gäller ej modellbilar.
 • Ingen flygning i närheten av markägaren eller dennes anställda/familj när de befinner sig inom
    flygområdet.
 • Markägarens sädescontainrar eller annan utrustning har alltid företräde på parkeringen.
 • Håll rent på och kring fältet.
 • Flyg och ha det trevligt!
Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.