Detta är en kort handledning i hur klipparen fungerar.

Bensin finns i containern. Tar man det sista så uppskattas det om man fyller på dunken. Spara kvitto och lämna in till kassören för att få tillbaka pengarna.

 

 

Starta

 1. Slå på strömmen på klipparen genom att vrida den mässingsfärgade brytaren på vänster sida. Den ska peka uppåt när strömmen är på. 
 2. Kontrollera att Attachment Clutch står i läge Disengage. Detta kopplar ur klippaggregatet. 
 3. Sätt dig stolen och tryck ner bromspedalen på vänster sida.
   
 4. Dra ut choken en bit
 5. Starta klipparen med nyckeln.
 6. Tryck in choken igen.

 

Köra

 1. Throttle styr motorvarvet och därmed hastigheten.
   
   
 2. Motion Control Lever är växeln, framåt, bakåt och neutral.

Klippa

 1. Ställ Attachement Clutch i läge Engage. Detta kopplar in klippaggregatet och knivarna börjar snurra.
 2. Sänk klippaggregatet med den stora spaken på höger sida.
 3. Kör som vanligt

Stänga av

 1. Lyft klippaggregatet
 2. Koppla ur klippaggregatet
 3. Dra ner varvet
 4. Lägg ur växeln
 5. Vrid av nyckeln
 6. Stäng av strömmen

  

Remmar

Under klipparen sitter tre remmar. 2 på klippaggregatet och 1 för framåtdrivningen.

Alla dessa är likadana.

Originalartikelnummret på dessa är 120418X. Motsvarande Husqvarna nummer är 532 12 42-93.

I containern finns extra remmar. Den översta klippremmen byter man på någon minut och kräver inga verktyg.

Den undre klippremmen byter man på ca 15 minuter också utan verktyg. Det kräver dock att man tar loss klippaggregatet, vilket sitter fast med 4 sprintar.

Remmen för framåtdrivningen byter man på ca 1 timme, kräver verktyg, tålamod, svordommar, en stadig whisky och en kamrat (främst för sällskap men även för att hälla upp whisky och hålla diverse saker).