Tänk på att marken är mjuk på parkeringen (banan) så det är lätt att köra fast :-(

Parkera med fördel på gamla vägbanken innan du undersökt hur mjukt det är där du tänkt parkera!