Fältet är beläget i Bro, snett mittemot Ragns Sells, Högbytorp, utmed väg 269.
Läget är bra, vilket innebär att vi har solen i ryggen när vi flyger och stora fria ytor att flyga på. 

 

Marken arrenderar vi av Norrboda Gård.
 
Vi har två stycken banor, en i nord/sydlig riktning och en i väst/östlig riktning.
 

Hitta hit

Avfart 148 från E18. Följ väg 269 ca 1 km och sväng in vid den vita bommen på höger sida.

GPS-kordinaterna är 59° 32.24’N, 017° 38.07’E 
och enligt Lantmätarkarteringens RT90-system X=6603697, Y=1603529
 

Fältregler

Gästflygare är alltid välkomna när vi finns på plats, men vi vill att våra fältregler efterlevs. Speciellt anslutningen till SMFF på grund av försäkringsfrågan. Klubben har ingen möjlighet att ta på sig något ansvar för eventuella anspråk som skulle kunna ställas mot oss. Närheten till hästhagar och riksväg 269 utgör en potentiell risk för stora ersättningskrav ifall något skulle hända.
Vi har f.n. inga krav på flygcertifikat. Vanligt sunt förnuft duger. Skulle det visa sig att någon utgör en fara för sig själv eller omgivningen förbehåller vi oss rätten att belägga denne med flygförbud.
 
 • Alla är välkomna att besöka oss. Tänk bara på att modellflygplan och helikoptrar inte är leksaker utan kan vara rent livsfarliga.
 • Om du har hund eller annat sällskapsdjur med dig måste den vara kopplad för både dess egen och vår säkerhet.   *
 • För att försäkringen ska gälla måste de som nyttjar fältet vara anslutna till SMFF.
 • Respektera flygområdet på kartan. Vid start och landning på bana 2 får vi flyga i förbjudet område.
 • Absolut förbjudet flygområde är över vägen och över depån.
 • Använd frekvensklämmor. Ingen annan än innehavaren av frekvensklämman får slå på sändaren. Gäller dock inte RC-anläggningar som inte kan störa varandra.
 • Piloten bör stå i pilotrutan och flygning sker enskilt såvida inte piloterna kommit överrens om samflygning.
 • Gästflygare är välkomna. På grund av att det är parkeringsförbud på riksväg 269 går det endast att ställa fordon inne på området. Så det är lämpligt att ta reda på om någon av oss klubbmedlemmar kommer att vara på plats då bommen i normala fall är låst. Fältregler finns uppsatta på anslagstavlan.
 • I de fall parkeringen är oanvändbar är det endast tillåtet att parkera längs åsryggen (dvs. resterna av gamla landsvägen).
 • Bilkörning på banorna förbjudet.
 • Håll rent på och kring fältet.
 • Ingen flygning då markägarna befinner sig inom vårt flygområde.
 • Under tröskningstid måste åsen på parkeringen hållas fri då markägaren använder den för uppställning av sina containrar. (Enda platsen där marken bär oavsett väderlek).
 • Flyg och ha det trevligt!

Tänk på att alltid uppträda och agera på ett vänligt och hänsynsfullt sätt.