Nationaldagen 2022 var blåsig. Väldigt blåsig, vilket antagligen la hämsko på deltagandet jämfört med tidigare år. Danne tutade dock igång Aristo-Jet'en till allmän förtjusning och/eller förskräckelse. Tyvärr var det skräp i tanken, så den magrade ur och stannade innan den hann bli rödvarm. Men varm blev den med besked vid provstarten några dagar tidigare efter att ha tillbringat bortåt 30 år på hyllan.

http://www.busybee.balsta.tv/aristojetprovstart.mp4