Bålsta Modellflygklubb BusyBee's årsmöte gällande verksamhetsår 2019 onsdagen  8 januari med start kl. 19 i Winassists lokaler, Sjöängsvägen 17, 192 72 Sollentuna (snett tvärs över vägen vid Norrvikens pendeltågstation.
Ingången till WinAssist är gemensam med trafikskolan. Några få garageplatser finns. I övrigt är parkeringen avgiftsbelagd.
Har ni problem att hitta dit eller komma in, ring Stefan 070-5411406