Problemet med forumet verkar ligga hos vår leverantör av webhotellet, Binero.

Det är en planerad uppgradering som inte verkar ha fungerat fullt ut.

Jag håller koll på detta och meddelar när allt är uppe ocn snurrar igen.