Vi har inför sommaren anlagt en ny bana. Den går i väst/östlig riktning, är något mindre än den befintliga banan i den riktningen och passar därför bra för plan med små hjul.